Tanie loty do Paryża

9 17 sierpnia 2018

Flora i fauna Tatr

Wędrując po Tatrach warto się czasem przyjrzeć otaczającej nas przyrodzie. Wystarczy trochę cierpliwości by wyłapać ciekawostki ze świata roślin i zwierząt.

Szata roślinna

Flora TPN składa się z 1000 gatunków roślin naczyniowych. Ze 102 gatunków roślin chronionych 91 objętych jest ochroną ścisłą. Osiem gatunków odnotowano w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i na „czerwonej” liście roślin zagrożonych.
Roślinność utworzyła w Tatrach układ piętrowy. Do ok. 800 m n.p.m. ciągnie się pogórze, do 1200 – 1250 m n.p.m. regiel dolny, czyli lasy liściaste z domieszką jodły i sosny. Do 1500 m n.p.m. jest regiel górny, złożony głównie ze świerku pospolitego. Jego górna granica to jednocześnie górna granica lasu. Rosną tu karłowate świerki pospolite, wierzba śląska, brzoza karpacka, jarząb nieszypułkowy i sosna limba. Powyżej 1800 m n.p.m., rozciąga się piętro kosodrzewiny. Dziś z pierwotnej powierzchni drzewostanu pozostało jedynie ok. 50

Do 2300 m n.p.m. ciągnie się piętro hal, niegdyś wykorzystywane jako pastwiska. Powyżej 2300 m n.p.m. to piętro turni, gdzie rosną tylko najwytrzymalsze gatunki roślin. Do endemitów tatrzańskich należą: warzucha tatrzańska, przymiotno węgierskie i pszonak Wahlenberga. Są też endemity zachodnio karpackie: urdzik karpacki i skalnica tatrzańska.

Wiosną łąki pokrywają się kwiatami szafranu spiskiego, znanego jako krokus. Symbolem gór pozostają szarotka i sasanka alpejska. W Tatrach Zachodnich i Bielskich do rozwoju bogatszej roślinności przyczynia się występowanie urodzajnych gleb wapiennych.

Świat zwierząt

Poniżej górnej granicy lasów fauna Tatr nie różni się np. od fauny Karpat. Występują tu m.in. sarna, zając, jeleń, lis, ryś i niedźwiedź brunatny. Najbardziej znane ptaki to puchacz, orzeł przedni, głuszec, jarząbek oraz orlik krzykliwy.

Piętra powyżej lasu zamieszkują ssaki niespotykane poza Tatrami – świstak, nornik śnieżny, darniówka tatrzańska i znana jako symbol Tatr kozica. Kozice można często spotkać w drodze na Koprowy Wierch lub idąc na Krywań.

Charakterystyczne dla tych pięter ptaki to płochacz halny, siwerniak, pomurnik i orzechówka. Gady (jaszczurki, żmije i zaskrońce) oraz płazy (salamandry, żaby i traszki) występują w niższych partiach gór.

About 

Related Articles