Tanie loty do Paryża

9 8 grudnia 2015

Najwaznejsza ulica

Kamienna forteca nie dotrwała rzecz jasna do naszych dni w takiej formie, jaką jej nadali budowniczowie króla Hśkona V Magnusona. Monarcha rozkazał wznieść obronną rezydencję, gdyż dotychczasowa jego siedziba w BjBrvika była zbyt ciasna. Ponadto żywa jeszcze pamięć ataku na Oslo w roku 1287, kazała pomyśleć o zabezpieczeniu nowokreowanej stolicy. Już w roku 1300 część zamku była gotowa na przyjęcie królewskiego dworu. W XIV wieku forteca została ostatecznie ukończona i stanowiła w owych czasach najpotężniejszą ponoć twierdzę w Skandynwii. W roku 1308 skutecznie broniła się wraz z miastem przed szwedzkim księciem Erykiem. Pożar w roku 1 527 zupełnie zniszczył północną część zamku wraz z okazałą ,,Wieżą Śmiałych”. Powolna odbudowa trwała do początków wieku XVII, kiedy to za sprawą energicznego Chrystiana IV Akershus odzyskał dawną świetność, przebudowany w stylu renesansowym. W następnym stuleciu twierdza znów podupadła, do czego w niemałym stopniu przyczynili się Szwedzi pod wodzą Karola XII. Z biegiem lat zaledwie część budowli użytkowano, głównie w celach administracyjnych, i raz po raz podnosiły się głosy, by sędziwy Akershus zburzyć. Ten stan zaniedbania trwał przez cały wiek XIX, kiedy to fragmenty twierdzy pełniły rolę magazynów. Dopiero w roku 1890, wraz z nawrotem zainteresowań tradycjami narodowymi, przypomniano sobie o zabytkowej fortecy. Staraniem architekta Holgera Sinding-Larsena odtworzono dzieje budowli i w roku 1930 rozpoczęto jej renowację. Pod kierunkiem Arsteina Arneberga, współtwórcy ratusza, dzieło odbudowy prowadzono z przerwami 33 lata.

About 

Related Articles