Polityka prywatności, RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na pods. art 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Osób Prawnych INWEX NIP 585-10-03-225, adres do korespondencji: 81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 35. Aby skontaktować się z nami w sprawach ochrony danych wyślij wiadomość na e-mail inwexsopot@wp.pl lub zadzwoń pod nr tel 58 551-20-86;
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji umów, zamówień, rezerwacji oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na pods. art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizowania celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa: (maksymalnie przez 10 lat od daty zakończenia świadczenia usług ( dane służące do obsługi i realizacji umowy, zamówienia, rezerwacji), 6-ciu lat (informację rozliczeniowe), dane zbierane w celach marketingowych, rekrutacji do chwili rezygnacji z otrzymywania informacji);
 • Osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania (poprawiania) danych lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy, przejścia procesu rekrutacji, dokonania rezerwacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wskazanych wyżej zadań.
 • Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe, które na podstawie stosownych umów podpisanych, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest SOP INWEX, w tym podmioty wspierające wykonanie umów, zamówień, rezerwacji takie jak obsługa techniczna, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi konsultacyjne, pomoc prawną, marketingową, podatkową, rachunkową oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Jakie dane zbiera INWEX w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Strona internetowa www.inwex-turnusy.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetowa i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny (m.in. statystyki odwiedzin).

Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.inwex-turnusy.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny. co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies strona internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera witryna podczas wysyłania formularza kontaktowego?

INWEX będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku wysłania formularza rejestracyjnego:
 1. nazwisko i imię,
 2. adres do korespondencji
 3. adres poczty elektronicznej
 4. numer telefonu.
 5. numer skierowania
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne do wypełniania formularzu kontaktowego w ramach Witryny.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o kontakt na adres: biuro@inwex-turnusy.pl lub inwexsopot@wp.pl

Środki techniczne i Państwa obowiązki

INWEX dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@inwex-turnusy.pl lub inwexsopot@wp.pl
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Danuta Gruba z którą mogą Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej -  inwexsopot@wp.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez INWEX. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. INWEX nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@inwex-turnusy.pl lub inwexsopot@wp.pl