Tanie loty do Paryża

17 2 kwietnia 2016

Turystyka i jej wpływ na społeczeństwo

Ze względu na to, że turystyka pełni wiele funkcji społecznych, posiada ona ogromny wpływ na społeczeństwo. Bardzo ważną kwestią jest wzrost tolerancji wobec innych kultur – przy odwiedzinach w innym kraju i poznając zwyczaje mieszkańców nierzadko wzrasta zrozumienie ich postępowania. Mamy wtedy możliwość, oprócz poznania innych niż nasze zwyczajów, poznać ubiór, wartości, sposoby zachowania się, mówienia. Wyjeżdżając do innego kraju lepiej nauczymy się także języka – nie od dziś wiadomo, że łatwiej przyswajamy obcy język mając z nim ciągle styczność i będąc zmuszeni go używać, żeby chociażby zamówić sobie jedzenie w restauracji. Kolejną bardzo ważną funkcją społeczną pełnioną przez turystykę jest wzrost standardu życia mieszkańców krajów chętnie odwiedzanych przez turystów. Ludzie tam mieszkający utrzymują się z wynajmowania pokojów przyjezdnym, wzrasta sprzedaż pamiątek i produktów regionalnych oraz obroty zwykłych sklepów. Obserwuje się również zjawisko chętniejszego podnoszenia kwalifikacji mieszkańców regionów chętnie odwiedzanych przez turystów – dzieje się tak ze względu na chęć osiągnięcia lepszego stanowiska na rynku pracy, który w takich regionach rozwija się dynamiczniej niż inne dziedziny.

About 

Related Articles